JM De Guzman INULAN ng BATIKOS matapos MAKITANG KASAMA ang isang PANIBAGONG BABAE.


No comments:

Powered by Blogger.