Unang araw ng operasyon ng PITX, pangkalahatang maayos


No comments:

Powered by Blogger.