OR/CR Ng Isang Motor, 4 Na Taon Nang Inaantay Ng Isang Motorista. Manager, Puro Palusot!


No comments:

Powered by Blogger.