Gusto niya ipahinto ang paglibing ng kanyang ina pero di naman nakinig si tatay sa kanya!


No comments:

Powered by Blogger.