Dakilang Nanay, Isinakripisyo ang lahat Upang Maisalba ang Kanyang Anak.


No comments:

Powered by Blogger.