GLOBALITA: 24 body bags mula sa bumagsak na eroplano sa Indonesia, inihatid


No comments:

Powered by Blogger.